Artiklar, tips och guider

Sekretesspolicy

Bike Fixx Sverige AB, 559189-8274, Övre Husargatan 32, 41314 Göteborg är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på denna sida.

Din säkerhet är viktig för oss och vi gör vårt yttersta för att din integritet skyddas när du använder vår webbsida eller handlar av oss. Detta dokument innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Här finns även information om hur du kan gå tillväga för att radera dina personuppgifter i våra register eller utöva dina rättigheter relaterade till personuppgiftslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du skapar ett konto, registrerar ditt ramnummer, handlar produkter i vår webshop, deltar i tävlingar eller beställer cykelservice. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vad du gör på sidan:

Personuppgifter vid köp av produkter/tjänster eller andra former av kontakt eller användande av tjänster på bikefixx.se:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och adress
 • Information som vi ber dig lämna när du har kontakt med vår kundtjänst vid ex reklamationer
 • Svar som du lämnar när du deltar i tävlingar eller undersökningar
 • Information som vi ber dig lämna vid registrering av ny cykel
 • Användargenererade personuppgifter.
 • Uppgifter om ditt beteende på vår webbsida, så som exempelvis hur du navigerar
 • Uppgifter om dina besök på vår sida, ex datatrafik och andra kommunikationsdata
 • Dina köppreferenser, exempelvis hur du reagerar på annonser eller kampanjer,
 • Uppgifter avseende din dator och mjukvara, som unikt användar ID, din IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, anslutningshastighet och internetleverantör.
 • Vi kan också använda cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om hur du använder vår webbplats.

Våra ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna uppfylla vårt avtalsförhållande (köplagen) i förbindelse med köp
 • För att kunna leverera dina produkter och genomföra ditt köp
 • För att hantera ditt konto/order och skicka dig beställnings- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp.
 • För att skicka marknadsföring till dig om du vill få aktuell information.
 • För att kommunicera med dig angående dina beställningar hos oss
 • För att meddela dig om ändringar på dina beställningar
 • För att kunna skicka viktig information om säkerhetsuppdateringar på din cykel
 • För att genomföra användarundersökningar som hjälper oss ge våra kunder en bättre köpupplevelse.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter där vi har ditt samtycke.
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • För att genomföra analyser i syfte att förbättra våra produkter
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra oss.

För marknadsföringsändamål:

För att skicka direkt marknadsföring till dig med e-post eller sms, som också kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information om du har samtyckt till detta. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att ändra inställningarna på ditt konto, på kontosidan, eller genom att klicka på länken ”Avanmälan”.

Vem kan vi lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Här är en översikt över underleverantörer där information kan lagras:

Gsuite by Google: Gsuite by Google används bland annat för hantering av e-post, dokument (Gsuite). Information som lagras i dessa system och e-postkorrespondens eller dokument kan lagras hos Gsuite by Google.

Google Analytics: Google Analytics används för trafikanalys. IP-adresser och besöksmönster lagras.

Moreflo: Vi använder en Moreflo som kassai vår fysiska butik. Information om dina inköp sparas i Moreflo.

Postnord: Vi skickar paket med Postnord och delar information relaterat till frakt; namn, telefonnummer och adress.

Hotjar: Hotjar används för att bland annat skapa heatmaps, så att vi kan analysera hur våra användare flyttar sig på webbplatsen. IP-adresser och besöksmönster lagras.

Sleeknote: Används för att ge dig anpassad information på webbplatsen, samt att samla in nyhetsbrevabbonenter.

WordPress/Woocommerce: Är vår e-handelsplattform. Här lagras information om order och köp online.

Salesforce: Är vårt CRM system. Här lagras information om order och köp i alla våra kanaler.

Visma eEkonomi: Är vårt ekonomi-system. Här lagras fakturerings-information om order och köp i alla våra kanaler.

Var behandlar vi dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och/eller lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). De kan också behandlas av våra eller leverantörers anställda som arbetar utanför EES. Sådana anställda kan vara involverade i tillhandahållandet av supporttjänster. Vi har de nödvändiga avtal och andra mekanismer som krävs för att dina personuppgifter ska fortsätta att skyddas och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Hur skyddar vi dina uppgifter

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar. Alla betalningstransaktioner krypteras med allmänt erkända teknologier i branschen.

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.

Hur får du tillgång till dina uppgifter

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss.

Vi ber dig kontakta oss via info@bikefixx.se om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter.